pískovna Mistřín
pískovna Mistřín

prodej písku, kameniva a zeminy

prodej písku, kameniva a zeminy

majitel: Luděk Měchurae-mail
603 234 846
vedoucí pískovny: Ladislav Kolařík
603 823 366
518 613 289
– fax
výdejní doba: Po–Pá, 7:00–15:00
podle dohody i mimo pracovní dobu

Naše výrobky jsou certifikovány.

Mistřín a jeho okolí s cestou k nám.